Електро-монтажни работи

Строително-монтажни работи (СМР) по изпълнение на цялостна реконструкция и модернизация на осветителни и електрозахранващи системи

 • Електрически подстанции за електроразпределение
 • Електрически трафопостове /тип монолитни и типове КТП и БКТП/
 • Външни кабелни електрозахранвания
 • Kабелни линии средно и ниско напрежение и въздушни кабелни линии
 • Вътрешни електроинсталации в сгради
 • Оборудване на електрически табла
 • Изграждане и поддържане на улично, парково и алейно осветление

Монтаж и внедряване на трансформаторни подстанции

Изграждане и реконструкция в електрически подстанции за електроразпределение

 • подмяна на прекъсвачи и разеденители Средно напрежение в кабелни килии
 • монтаж на измерителни токови и напреженови трансформатори Средно напрежение в кабелни килии
 • демонтаж на измерителни токови и напреженови трансформатори Средно напрежение в кабелни килии
 • монтаж на шинна система и подпорни и проходни изолатори Средно напрежение в кабелни килии
 • демонтаж на шинна система и подпорни и проходни изолатори Средно напрежение в кабелни килии
 • монтаж и демонтаж на кабелни линии Средно напрежение в кабелни килии

Изграждане на трафопостове

Изграждане, ремонт, реконструкция и модернизация в Електрически трафопостове.

 • ремонтно-строителни работи по трафопостове
 • подмяна на прекъсвачи и разеденители средно напрежение в кабелни килии
 • монтаж и демонтаж на КРУ Средно напрежение в кабелни килии
 • монтаж и демонтаж на трансформатори – маслени и сухи
 • монтаж и демонтаж на кабелни линии Средно и Ниско напрежение в кабелни килии
 • монтаж и демонтаж на разпределителни табла
 • монтаж и демонтаж на шинна система и подпорни и проходни изолатори Средно напрежение в кабелни килии
 • монтаж и демонтаж на измерителни токови и напреженови трансформатори Средно и Ниско напрежение в кабелни килии

Кабелни линии и трасета • направа на изкоп за кабели с последващо зариване и трамбоване
 • разкъртване и възстановяване на тротоарни, бетонови и асфалтни настилки
 • полагане на тръби в кабелен изкоп – ПВЦ , HDPE и метални
 • направа на кабелни шахти
 • направа на пресичания за кабелни линии на улици чрез прокопаване
 • полагане на кабели Средно и Ниско напрежение в кабелни изкопи
 • изтеглянето на кабели Средно и Ниско напрежение в тръби
 • свързване на кабелната линия към съоръжения чрез направа на кабелни глави
 • монтаж на въздушни кабелни линии от усукан изолиран проводник – /УИП/
 • направа на кабелни муфи тип сухи или смесени на повредени кабелни линии средно и ниско напрежение

Кабелни муфи

Свързването на кабели е задължителна част от ежедневието на електроинженерите, и пряк ефект върху качеството на изградената система. Кабелните връзки трябва да осъществят надеждна защита от влага, прах и проникване на чужди елементи. При аварии, разполагаме с екип за бърза и ефективна направа на кабелни муфи за навременото връщане в експлоатация на повредени кабелни линии.

Структурно окабеляване

Структурното окабеляване трябва да покрива точно определени стандарти, които се различават при инсталация в офиси, бизнес сгради, производствени предприятия. Процесът по полагането на кабелите, трябва да е следен във всеки момент, така че да отговарят на изискванията за електромагнитна съвместимост и на изискванията за минимален радиус на огъване. При проектиране на системите се взема под внимание и как ще бъдат физически поддържани в бъдеще.

продажба на кабели и електро материали, замервания, електро измерване, електрическа лаборатория Сливен, изисквания за електро инсталация протокол, електро лаборатории, лаборатория за електро измерване Ямбол, ел laboratoria, elektro laboratoria, лаборатория ел измервания, протокол за измерване, измерване на контур фаза, измерване на ток, лаборатория за измерване на контур фаза, измерване на импеданс