Безжични сензори
Едно очевидно предимство на безжичния пренос на данните за влажността и температурата на почвара е значително намаляване и опростяване в окабеляването.
Изчислено е, че типичните разходи за окабеляване се редуцират с 20 до 80% при преминаване към безжична технологията. Допълнителни икономии в общите разходи могат да бъдат получени и чрез по-ефикасен контрол на оборудването чрез ефективен мониторинг на околната среда

Безжични сензори позволяват събиранена информация,което при нормални условия би било невъзможно, като наблюдение на опасни зони, незахранени полета или отдалечени райони и места. Тази технология осигурява почти неограничена гъвкавост на инсталация за сензори и увеличаване на здравината на създадената мрежа. Освен това, безжичната технология намалява сложността и разходите за поддръжка.

Прецизно земеделие

Редица проучвания показват, че бъдещето на промишленото земеделие е в прецизното земеделие. Направено е изследване с автоматична система за напояване и безжични сензори контролиращи 1500 ха поливни площи в Испания. Районът е бил разделен на седем под-региони с общо 1850 инсталирани хидранти.
Всяка под-региона се наблюдава и контролира от контрол сектор. Седемте сектора на контрол за всеки под-регион, както и с централен контрол чрез WLAN мрежа. Полеви изследвания показват 30-60% икономии в използването на вода.

Автоматични напоителни системи

Проектиране на напоителна система, която е с висока водна ефективност е специфична сфера, която изисква обучение и сертифициране. Ако искате висок коефициент на намаляване на разхода на вода, не се доверявате просто на някой, а се свържете с фирма или специалист с доказан опит. Изграждането на "ТЕЛЕСЕНЗОР" система от ПУСК 90 означава, че професионален дизайнер за напояване ще оцени вашата ситуация за да се подготвят професионални планове, които да отговарят най-точно на вашите нужди. Изборът на най-ефективно оборудване за напояване също не е лека задача и множество фактори трябва да се вземат под внимание.

Телесензор СистемиПУСК 90 ЕООД има вече 7 години опит в изграждането и въвеждането в експлоатация на Телесензор системи - системи за прецизно земеделие


  • Безжични сензори за измерване на влажността и температурата на почвата със захранване посредством слънчев панел
  • Безжични сензори за измерване на влажността и температурата на почвата със захранване на батерии
  • Проектиране и изграждане на Телесензор системи
  • Подръжка на Телесензор системи


Видове ТЕЛЕСЕНЗОР системи
Системите се различават по начина на трансфер на данните от сензорите до главния блок, който ще активира поливните системи в зоните, където ниско ниво на влажност е измерено

  • GSM
  • WIFI
  • Citizens' Band radio
  • прецизно земеделие, сензори за измерване влажността на почвата, автоматично поливане, телесензор, сензори със слънчеви панели, електро монтажни работи Ямбол, електро инсталации, пусково наладъчни дейности, полагане на кабели, подстанции, трафопостове, ветрогенератори, въвеждане в експлоатация
    Copyright © 1994-2012, ПУСК 90 Ямбол