Електро монтажни работи

Строително-монтажни работи (СМР) по изпълнение на цялостна реконструкция и модернизация на осветителни и електрозахранващи системи
Монтаж и внедряване на трансформаторни подстанции
Изграждане на трафопостове
Кабелни линии и трасета
Кабелни муфи
Структурно окабеляване

Пусково наладъчна дейност

Системи за контрол и автоматизация на производството
Въвеждане в експлоатация на ветрогенератори
Поддръжка трансформатори
Наладка и рехабилитация
Пожароизвестяване
Проверка и настройка на защити на съоръжения

За нас

ПУСК 90 ЕООД (гр. Ямбол) има над 15 години опит в извършването на електро-монтажни и пусково-наладъчни работи.

Извършени проекти

  • Въвеждане в експлоатация на ветрогенератори
  • Временно електрозахранване към преносната и разпределителна мрежа
  • Оборудване на разпределителни уредби
  • Изграждане и поддръжка на трафопостове
  • Улично и парково осветление


Ремонтна дейност
Аварийно отстраняване в района на Ямбол, Сливен и Елхово

Абонаментна дейност
Абонаментна подръжка на изградени и въведени в експлоатация съоръжения


електро монтажни работи Ямбол, електро инсталации, пусково наладъчни дейности, полагане на кабели, подстанции, трафопостове, ветрогенератори, въвеждане в експлоатация
Copyright © 1994-2012, ПУСК 90 Ямбол