Търговия с електроматериали

"Пуск 90" ЕООД има два магазина в град Ямбол и предлага богат асортимент от електроматериали и кабели
Предлагаме електроапаратура от чуждестранни и български производители.

- ключове и контакти
- разклонители
- ел. тъбла
- автоматични прекъсвачи
- дефектнотокови защити
- контактори
- автомати
- релета
- пултове за управление
- предпазители
- промишлени тъбла и шкафове
- магнетвентили
- ел. инструменти
- измервателни уреди
Осветителни тела и крушки

Аплици и плафониери

Аварийни осветители

Промишлени и взривозащитени осветители

Луминисцентни осветители - обикновенни и противовлажни, без и със разсейвател

Улични осветители - с живачна лампа, натриеви, метал-халогенни

Прожектори - халогенни, без и със сензор

Луни- промишлини и за дома
ТЕЛЕСЕНЗОР системиСистеми за автоматично напояване с безжични сензори за измерване влажността на почвата

От 2004 година "Пуск 90" ЕООД предлага изграждане на напоителни системи за прецизно земеделие.

От 2010 година предлагаме на нашите клиенти и сензори, измерващи влажността на почвата захранвани със слънчеви панели. Това намява допълнително разходите на земеделците, които ползват нашите ТЕЛЕСЕНЗОР системи.Търговия с кабели

Кабели с медни или алуминиеви токопроводими жила с РVС изолация - СВТ, САВТ, САВТТ, СВБТ, САВБТ

Кабели с гъвкави медни токопроводими жила, с каучукова изолация - ШКПТ, ШКГД, ШКПЛ

Кабели средно напрежение с медни или алуминиеви токопроводими жила - СВБТ, САВБТ, СХЕкТ, САХЕкТ

Проводници за въздушно окачване - АС, АСО, АСУ, ПВО

Комуникационни кабели - ТПП, UTP, ТПЖП, ТСН/А/В,LiYCY, LIYY, FTPq S-FTP

Монтажни проводници - ПМВ, ПММ, ПМВСУР

Инсталационни проводници - ПВ-А1, ПВ-А2, ПВУ-А1, ПВУ-А2, ПВВ-МБ1

Битови шнурове - ШВПЛ-А, ШВПЛ-Б, ШВПС

Проводници за въздушно окачване - АС, АСО, АСУ, ПВО
Кабелни аксесоари

Изолационни ленти за изолация в машини, апарати, инсталации.

Електроизолационни ленти PVC, каучукови ленти за високо и ниско напрежение, бандажни ленти, сигнална лента, стъклолакотръби.

Гофрирана тръба за полагане под земя или в строителни конструкции с цел монтаж на проводници и електрически съоръжения. Предлагат се различни видове, с PVC изолация, метални, различни размери и механична якост.

Кабелни канали за полагане в строителни конструкции с цел монтаж на проводници и електрически съоръжения.

Кабелни обувки и гилзи

Скоби за закрепване на кабели и проводници

Термошлаух и гетинакс


Инсталация на соларни панели

България е една от най-подходящите държави за инсталация на соларни панели в Европа.
Слънчевите дни са средно между 250 и 300 дни в годината , а в някои градове са дори повече.

Според европейските директиви България също се опитва да окуражи разработването на възобновяеми източници, и произведеното от ветрогенератори и соларни панели електричество се изкупува 100%, и то на цени, значително надвишаващи цените, по които потребителите закупуват електричество.

Електро материали

Електрообзавеждане и енергетика
Електрообзавеждане на промишлени предприятия и строителна дейност
Проектиране и оборудване и ремонт на електрически табла и съоръжения
Изделия за ниско и средно напрежение
 • комутационна и защитна апаратура
 • термосвиваеми и студеносвиваеми глави и муфи
 • електромери
 • измервателни трансформатори HH и СрН
 • изолатори НН и СpH
 • разеденители, маломаслени и вакуумни прекъсвачи
 • хоризонтални и вертикални прекъсвач- разединители
 • лостови прекъсвачи
 • разпределителни табла и касети
 • заземителни колове и починкована шина


Осветителни тела
Луминесцентно осветление, градина, осветление за вграждане, луни, улично и парково осветление

Лични предпазни средства
диелектрични боти, ръкавици, килимчетаКабели

Търговия с кабели
 • силови кабели за СрН и НН
 • силови гъвкави кабели
 • телефонни кабели
 • кабели за компютърни системи
 • контролни кабели
 • падиочестотни и тончестотни кабели
 • инсталационни проводници
 • неизолирани проводници


Кабелни глави и муфи
Кабелна арматура

Тръби за подземно полагане на кабел


продажба на кабели и електро материали, kabeli, кабели, търговия с кабели Ямбол, прекъсвачи, осветителни тела, замервания, електро измерване, електрическа лаборатория Сливен, изисквания за електро инсталация протокол, електро лаборатории, лаборатория за електро измерване Ямбол, ел laboratoria, elektro laboratoria, лаборатория ел измервания, протокол за измерване, измерване на контур фаза, измерване на ток, лаборатория за измерване на контур фаза, измерване на импеданс
Copyright © 1994 - 2012, ПУСК 90 Ямбол